Skip links
INFORMASI ns CAPITAL aDVANCE SDN. BHD.

Pengenalan
NSCA

NS Capital Advance Sdn. Bhd. adalah sebuah anak syarikat milik penuh Menteri Besar Negeri Sembilan (Pemerbadanan) dan sebahagian Ahli Persatuan Pemfaktoran Malaysia (MFA)

INISIATIF KAMI

NS Capital Advance memperkenalkan Skim Pembiayaan-i NS (SPiNS)

Inisiatif ini adalah bagi menyediakan pembiayaan pemfaktoran awal bagi modal kerja dengan mensasarkan kontraktor kelas rendah G1, G2 dan G3 dalam Negeri Sembilan.

75%
Pembiayaan Maksimum

Had Pembiayaan Pemfaktoran SPiNS awal sebanyak 75% (maksimum).

5%
Caj Pengurusan

Kadar fi dan caj pengurusan sebanyak 5% (Kadar Tetap).

AGENSI-AGENSI YANG TERLIBAT

© 2024 Hakcipta Terpelihara. NS Capital Advance Sdn. Bhd.

Explore
Drag