HAD SAIZ PEMBIAYAAN

SPiNS menawarkan pembiayaan sehingga RM500,000.00.

had pembiayaan

Had awal pembiayaan SPiNS sebanyak (maksimum) 75%.

Fi dan caj

Caj pengurusan SPiNS Kadar Tetap 5%.

Tempoh kelulusan

Proses Permohonan yang cepat dan segera dalam masa 14 hari.

PENGENALAN

Skim Pembiayaan-i Negeri Sembilan (Pemfaktoran)

NS Capital Advance Sdn. Bhd. adalah sebuah Anak Syarikat Milik Penuh Menteri Besar Negeri Sembilan (Pemerbadanan) dan sebahagian Ahli Persatuan Pemfaktoran Malaysia (MFA). Inisiatif ini adalah bagi menyediakan pembiayaan pemfaktoran awal bagi modal kerja dengan mensasarkan kontraktor kelas rendah G1, G2, dan G3 di dalam Negeri Sembilan.

BADAN-BADAN YANG TERLIBAT

Skim Pembiayaan-i Negeri Sembilan yang dikelolai oleh NS Capital Advance Sdn. Bhd. telah bekerjasama dengan beberapa badan-badan yang terlibat bagi membantu kontraktor kelas rendah di seluruh Negeri Sembilan.

Majlis Bandaraya Seremban
(MBS)

Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan (JKRNS)

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS)

Negeri Roadstone Sdn. Bhd. (NRSB)